مرکز IELTS CLUB در زمینه های آموزشی، مشاوره تخصصی، برگزاری آزمون های IELTS, TOEFL, GRE, PTE و MSRT با کادری مجرب در خدمت همشهریان عزیز مشهدی و خراسان رضوی می‌باشد.

اساتید فعال در این مرکز:

Picture of مونا عاشور

مونا عاشور

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of گلناز وحیدی

گلناز وحیدی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of حسین مکی آبادی

حسین مکی آبادی

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

Picture of نعمت اسد الله نژاد

نعمت اسد الله نژاد

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of نوشین بروشکی

نوشین بروشکی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of ادریس افشارکهن

ادریس افشارکهن

کارشناس زبان انگلیسی

Picture of ناهید عزیزپور

ناهید عزیزپور

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of زهره دارابی

زهره دارابی

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

Picture of ویدا شیبانی

ویدا شیبانی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of نازنین ایزدی

نازنین ایزدی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of مریم اسحاق زاده

مریم اسحاق زاده

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of حسین بخشایی

حسین بخشایی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of فرزانه ملک زاده

فرزانه ملک زاده

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of زهرا اسلام زاده

زهرا اسلام زاده

کارشناس زبان انگلیسی

Picture of آسانا بهرامی

آسانا بهرامی

کارشناس زبان انگلیسی

کادر دفتری:

Picture of

سرکارخانم پگاه شاه بخش رضوی

Picture of

جناب آقای دانیال رئیسی

سرکار خانم طالبی

روابط عمومی وتبلیغات:

Picture of

جناب آقای میثم رئیسی

شرکت تبلیغاتی رسانه سبز

مشاوراعزام ومهاجرت:

سرکارخانم کاظمیان

آژانس پارت ونک

امور مالی:

سرکار خانم طالبی

سرکار خانم مقدسی

طراح و پشتیبان سایت:

مهدی شکوری

برنامه نویس و پشتیبان وبسایت | www.mahdishakouri.ir