تاریخ شروع دوره های جدید

 

تاریخ شروع دوره های جدید آیلتس در سال ۱۳۹۹

لازم به ذکر است ثبت نام دوره های تخصصی یک هفته قبل از شروع دوره بسته میشود و پس از تکمیل ظرفیت کلاس ها، ثبت نام متقاضیان به ترم بعد موکول خواهد شد.

نام دوره

تاریخ شروع

نام استاد

روزهای دوره

ساعت

Listening

1399/10/21

دکتر رئیسی
-----------------
استاد عزیزپور

یکشنبه - سه شنبه

18 تا 20

Reading

1399/10/21

استاد بخشایی
-----------------
استاد بروشکی

یکشنبه - سه شنبه

20 تا 22

Speaking

1399/11/11

استاد اسدالله نژاد
-----------------
استاد حیدری

شنبه - چهارشنبه

18 تا 20

Writing

1399/11/11

دکتر رئیسی

شنبه - چهارشنبه

20 تا 22