چرا باید تلفن همراه خود را در هواپیما روی حالت پرواز بگذاریم؟

هنگامی که سوار هواپیما می شوید، از شما درخواست می کنند تا تلفن همراه خود را روی حالت پرواز قرار دهید. اما آیا از خود پرسیده اید که قرار دادن تلفن همراه روی حالت پرواز در هواپیما به چه کار می آید؟ آیا عمل خلاف این سبب سقوط هواپیما می شود؟ ما در ادامه مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. بیشتر بخوانید “چرا باید تلفن همراه خود را در هواپیما روی حالت پرواز بگذاریم؟”