تعیین سطح و مشاوره در این مرکز با تعیین وقت قبلی انجام می پذیرد،

لطفا خواهشمند است جهت انجام مشاوره و تعیین سطح دوره های آیلتس و مکالمه با شماره تلفن:

۰۵۱۳۶۰۲۶۲۲۰

تماس حاصل فرمایید.