کتابخانه آنلاین آیلتس کلاب

 

کتابخانه آنلاین آیلتس کلاب

تمام علاقه مندان و زبان آموزان گرامی می توانند از این بخش به مجموعه ای ارزشمند از کتاب ها (به همراه فایل های صوتی) مورد نیاز در جهت یادگیری زبان انگلیسی دسترسی داشته باشند.

این مجموعه به صورت هفته ای بروزرسانی می شود و در صورتی که کتاب مورد نظر شما در این لیست وجود ندارد، می توانید از طریق فرم درخواست کتاب، نام و اطلاعات کتاب مورد نظر خود را اعلام نمایید تا در صورت تایید، در این بخش قرار قرار گیرد.

نام کتابفایل کتابفایل صوتیتاریخ بروزرسانی
Active Skills for Reading - Introدانلود کتاب
دانلود Answer Key
دانلود فایل های صوتی1402/12/16
Active Skills for Reading - 1دانلود کتاب
دانلود Answer Key
دانلود فایل های صوتی1402/12/16
Active Skills for Reading - 2دانلود کتاب
دانلود Answer Key
دانلود فایل های صوتی1402/12/16
Active Skills for Reading - 3دانلود کتاب
دانلود Answer Key
دانلود فایل های صوتی1402/12/16
Active Skills for Reading - 4دانلود کتاب
دانلود Answer Key
دانلود فایل های صوتی1402/12/16
IELTS Vocabularyدانلود کتابندارد1402/12/20
English Collocations in use - Intermediateدانلود کتابندارد1402/12/20
English Collocations in use - Advancedدانلود کتابندارد1402/12/20
Grammar for IELTSدانلود کتابدانلود فایل های صوتی1402/12/20
Complete IELTS Bands 4-5دانلود کتابدانلود فایل های صوتی1403/01/12
Complete IELTS Bands 5-6.5دانلود Student book
دانلود Work book
دانلود فایل های صوتی1403/01/12
Complete IELTS Bands 6.5-7.5دانلود Student book
دانلود Work book
دانلود فایل های صوتی1403/01/12
Cambridge IELTS 5دانلود کتابدانلود فایل های صوتی1403/01/19
Cambridge IELTS 6دانلود کتابدانلود فایل های صوتی1403/01/19
Cambridge IELTS 7دانلود کتابدانلود فایل های صوتی1403/01/19
Cambridge IELTS 8دانلود کتابدانلود فایل های صوتی1403/01/19
Cambridge IELTS 9دانلود کتابدانلود فایل های صوتی1403/01/19
Cambridge IELTS 10دانلود کتابدانلود فایل های صوتی1403/01/19
Headway Beginnerدانلود کتابدانلود فایل های صوتی و ویدئوها1403/01/28
Headway Elementaryدانلود کتابدانلود فایل های صوتی و ویدئوها1403/01/28
Headway Pre Intermediateدانلود کتابدانلود فایل های صوتی و ویدئوها1403/02/31
Headway Intermediateدانلود کتابدانلود فایل های صوتی و ویدئوها1403/02/31