تاریخ شروع دوره های جدید آیلتس در سال ۱۳۹۹

لازم به ذکر است ثبت نام دوره های تخصصی یک هفته قبل از شروع دوره بسته میشود و پس از تکمیل ظرفیت کلاس ها، ثبت نام
متقاضیان به ترم بعد موکول خواهد شد.

نام دوره

تاریخ شروع نام استاد روزهای دوره

ساعت

Listening

۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دکتر رئیسی
—————–
استاد عزیزپور
یکشنبه – سه شنبه ۱۸ تا ۲۰

Reading

۱۳۹۹/۱۰/۲۱ استاد بخشایی یکشنبه – سه شنبه

۲۰ تا ۲۲

Speaking

۱۳۹۹/۱۱/۱۸ استاد اسدالله نژاد
—————–
استاد حیدری
شنبه – چهارشنبه ۱۸ تا ۲۰

Writing

۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دکتر رئیسی شنبه – چهارشنبه

۲۰ تا ۲۲

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + بیست =

مشاوره آنلاین