مرکز زبان IELTS CLUB در زمینه های آموزشی، مشاوره تخصصی، برگزاری آزمون های IELTS, TOEFL, GRE, PTE و MSRT با کادری مجرب در خدمت همشهریان عزیز مشهدی و خراسان رضوی می‌باشد.

اساتید فعال در این مرکز:

Picture of امین ابراهیمی

امین ابراهیمی

دانشجوی دکتری مترجمی زبان انگلیسی

Picture of مونا عاشور

مونا عاشور

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of گلناز وحیدی

گلناز وحیدی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of حسین مکی آبادی

حسین مکی آبادی

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

Picture of نعمت اسد الله نژاد

نعمت اسد الله نژاد

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of مریم اسحاق زاده

مریم اسحاق زاده

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of خانم حیدری

خانم حیدری

Picture of ادریس افشارکهن

ادریس افشارکهن

کارشناس زبان انگلیسی

Picture of الهام شیخ

الهام شیخ

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

Picture of ناهید عزیزپور

ناهید عزیزپور

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of زهره دارابی

زهره دارابی

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

Picture of نازنین ایزدی

نازنین ایزدی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of سیمین هوشمند

سیمین هوشمند

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of رویا ابراهیمی

رویا ابراهیمی

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی

Picture of حسین بخشایی

حسین بخشایی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of فرهاد بروجردی

فرهاد بروجردی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

Picture of فروغ برزگران

فروغ برزگران

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

Picture of سرکار خانم مجتهدی

سرکار خانم مجتهدی

کارشناسی ارشد زبانشناسی

Picture of آسانا بهرامی

آسانا بهرامی

کارشناس زبان انگلیسی

Picture of نوشین بروشکی

نوشین بروشکی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of ویدا شیبانی

ویدا شیبانی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

Picture of سعید بروجردی

سعید بروجردی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کادر دفتری:

Picture of

سرکار خانم سلیمانی

Picture of

آقای دانیال رئیسی

Picture of

سرکار خانم طالبی

Picture of

سرکار خانم سبقتی

مشاوراعزام ومهاجرت:

Picture of

سرکارخانم کاظمیان

Picture of

آژانس پارت ونک

امور مالی:

Picture of

سرکار خانم طالبی

Picture of

سرکار خانم مقدسی

وب سایت

Picture of

مهدی شکوری

مدیر و پشتیبان وب سایت

مشاوره آنلاین