Collocations

Pride collocations

collocations

انگلیسی زبان ها چه لغاتی را کنار یکدیگر قرار می دهند؟!

Pride collocations

Swallow your pride – غرورت رو نادیده بگیر

She Swallowed her pride and called him.

Out of pride – از سر غرور

She refused their help out of pride.

Take (a) pride in Sth. – به چیزی بالیدن

She takes great pride in her work.

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − سیزده =

مشاوره آنلاین