تاریخ آزمون آزمایشی آیلتس – آبان ۱۴۰۰

مرکز زبان آیلتس کلاب به اطلاع می رساند آزمون آزمایشی آیلتس (IELTS Mock Test) در آبان ماه، مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ برگزار می گردد.

 

مشاهده تاریخ دوره های جدید آیلتس

مشاهده تاریخ آزمون های اصلی آیلتس

مشاهده تاریخ آزمون های آزمایشی آیلتس

دوره های جدید آیلتس – آذر ۱۴۰۰

مرکز زبان آیلتس کلاب، به اطلاع زبان آموزان گرامی می رساند، دوره های جدید آمادگی آزمون آیلتس در آذرماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر برگزار می گردد.

مهارت های Speaking و Writing شروع از تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۰
مهارت های Listening و Reading شروع از تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۰

مشاهده تاریخ آزمون های اصلی آیلتس
مشاهده تاریخ آزمون های آزمایشی آیلتس

مشاوره آنلاین