Collocations

Mistake collocations

Collocations

انگلیسی زبان ها چه لغاتی را کنار یکدیگر قرار می دهند؟!

Mistake collocations

commit a mistake: مرتکب اشتباه شدن

Example: They all commit similar mistakes.

Learn from mistakes: درس گرفتن از اشتباهات

Example: It is okay to make mistakes, as long as you learn from them

Admit a mistake: اعتراف به اشتباه

Example: When you commit a mistake, there are only three things you should ever do about it: Admit it, Learn from it, and Do not repeat it.

ارزیابی نمرات Writing و Speaking

ارزیابی نمرات Writing و Speaking

در این ویدئو به بررسی و ارزیابی نمرات Writing و Speaking پرداخته شده است.

مشاهده اطلاعات دوره های آمادگی آزمون آیلتس

ثبت نام در آزمون های آزمایشی آیلتس

تاریخ آزمون های آزمایشی آیلتس

تاریخ آزمون های اصلی آیلتس

an empty vessel makes much noise

an empty vessel makes much noise

در این ویدئو به توضیح در خصوص یکی از ضرب المثل های زبان انگلیسی پرداخته ایم. این اصطلاح یا ضرب المثل در زبان فارسی معادل طبل تو خالی بودن است که در زبان انگلیسی با عبارت an empty vessel makes much noise بیان می شود.

american-british

حروف اضافه در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

تفاوت استفاده از حروف اضافه در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

 

Other prepositions that may get switched include (American/British English):

۱) At / In
Example: I’m studying math in (British) college. / I’m studying math at (American) university.

۲) In / For
Example: I haven’t been there in (American) years! / I haven’t been there for (British) years!

۳) Through / To
    Example: I work Monday through (American) Friday. / I work Monday to (British) Friday.

american-british

تفاوت حالت افعال برای اسامی جمع یا مفرد

Plural or singular

An important difference between American and British English is the way they treat collective nouns

Take a look at the following examples :

A) British English: The staff (are) taking the days off

B) British English: the Committee (are) making the decision today

اسامی جمع در انگلیسی بریتانیایی با فعل جمع می‌آید.

As you see, British English usually treats collective nouns as plural nouns while American English almost always uses the singular subject_verb agreement with collective nouns

A) American English: the staff (is) taking the day off.

B) American English: The committee (is) making the decision today

در حالیکه در انگلیسی آمریکایی اسامی جمع با فعل مفرد همراه هستند.

تفاوت Affect و Effect

تفاوت کلمات Affect و Effect

به نام خدا

سلام خدمت تمام زبان آموزان گرامی.

در این ویدئو به یکی از اشتباهات رایج در یادگیری زبان پرداخته ایم و تفاوت و اشتباه رایج میان دو کلمه ی Affect و Effect رو با همراهی استاد رضا سعیدی، یکی از اساتید برجسته مرکز تخصصی زبان انگلیسی آیلتس کلاب، بررسی کرده ایم.

مشاهده تاریخ دوره های جدید آیلتس

مشاهده تاریخ آزمون های آزمایشی آیلتس

ثبت نام در آزمون های آزمایشی آیلتس

مشاوره آنلاین