IELTS MOCK TEST

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

May 11, 2018 - Mock Academic

آزمایشی

97/2/21

mashhad

May 11, 2018 - Mock General

آزمایشی

97/2/21

mashhad

June 22, 2018-Mock Academic

آزمایشی

97/4/1

mashhad

June 22, 2018 - Mock General

آزمایشی

97/4/1

mashhad

July 27, 2018-Mock Academic

آزمایشی

97/5/12

mashhad

July 27, 2018 - Mock General

آزمایشی

97/5/12

mashhad

September 07, 2018 - Mock Academic

آزمایشی

1397/06/16

mashhad

September 07, 2018 - Mock General

آزمایشی

1397/06/16

mashhad

October 12, 2018 - Mock Academic

آزمایشی

1397/07/20

ساختمان 2 آیلتس کلاب

October 12, 2018 - Mock General

آزمایشی

1397/07/20

ساختمان 2 آیلتس کلاب

November 16, 2018 - Mock Academic

آزمایشی

97/8/25

mashhad

November 16, 2018 - Mock General

آزمایشی

97/8/25

mashhad

December 14, 2018 - Mock Academic

آزمایشی

97/9/23

mashhad

December 14, 2018 - Mock General

آزمایشی

97/9/23

mashhad

December 28, 2018 - Mock Academic

آزمایشی

97/10/7

mashhad

December 28, 2018 - Mock General

آزمایشی

97/10/7

mashhad

February 01, 2018 - Mock Academic

آزمایشی

97/11/12

mashhad

February 01, 2018 - Mock General

آزمایشی

97/11/12

mashhad

  • کلیه آزمون های آزمایشی در این مرکز بهمراه مشاوره رایگان و ارائه کارنامه برگزار می شود.
  • کلیه آزمون های آزمایشی با همکاری سنتر آیلتس در مشهد برگزار میشود.
  • تاریخ امتحان Speaking معمولا ۱ تا ۳ روز بعد یا قبل از امتحان کتبی می باشد که متعاقبا به اطلاع متقاضیان می رسد.
  • شرکت برای عموم آزاد است و محدودیت سنی وجود ندارد.
  • این امتحانات با ۹۰% مطابقت با شرایط آزمون اصلی برگزار می شود.
  • تصحیح این آزمون ها توسط مشاور آموزشی مرکز و با نظارت ممتحن رسمی آیلتس انجام می پذیرد.
  • نتایج آزمون عموما  ۳ تا ۴ روز پس از برگزاری از طریق دفتر موسسه اعلام می شود.
  • این آزمون ها با بالا ترین کیفیت و بهترین امکانات (از جمله هد ست وایرلس)  برگزار می شود.

ثبت نام آزمون آزمایشی

۳۶۰۲۶۲۲۰