IELTS MOCK TEST

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Mashhad - May 11, 2018 - Mock Academic (version 11) AC

آزمایشی

97/2/21

mashhad

Mashhad - May 11, 2018 - Mock General (version 11) GT

آزمایشی

97/2/21

mashhad

Mashdad - June 22, 2018 - Mock Academic (version 12) AC

آزمایشی

97/4/1

mashhad

Mashhad - June 22, 2018 - Mock General (version 12) GT

آزمایشی

97/4/1

mashhad

Mashdad - July 27, 2018 - Mock Academic (version 13) AC

آزمایشی

97/5/12

mashhad

Mashhad - July 27, 2018 - Mock General (version 13) GT

آزمایشی

97/5/12

mashhad

Mashhad - September 07, 2018 - Mock Academic (version 14) AC

آزمایشی

1397/06/16

mashhad

Mashhad - September 07, 2018 - Mock General (version 14) GT

آزمایشی

1397/06/16

mashhad

Mashhad - October 12, 2018 - Mock Academic (version 14) AC

آزمایشی

1397/07/20

ساختمان 2 آیلتس کلاب

Mashhad - October 12, 2018 - Mock General (version 14) GT

آزمایشی

1397/07/20

ساختمان 2 آیلتس کلاب

  • کلیه آزمون های آزمایشی در این مرکز بهمراه مشاوره رایگان و ارائه کارنامه برگزار می شود.
  • کلیه آزمون های آزمایشی با همکاری سنتر آیلتس در مشهد برگزار میشود.
  • تاریخ امتحان Speaking معمولا ۱ تا ۳ روز بعد یا قبل از امتحان کتبی می باشد که متعاقبا به اطلاع متقاضیان می رسد.
  • شرکت برای عموم آزاد است و محدودیت سنی وجود ندارد.
  • این امتحانات با ۹۰% مطابقت با شرایط آزمون اصلی برگزار می شود.
  • تصحیح این آزمون ها توسط مشاور آموزشی مرکز و با نظارت ممتحن رسمی آیلتس انجام می پذیرد.
  • نتایج آزمون عموما  ۳ تا ۴ روز پس از برگزاری از طریق دفتر موسسه اعلام می شود.
  • این آزمون ها با بالا ترین کیفیت و بهترین امکانات (از جمله هد ست وایرلس)  برگزار می شود.

ثبت نام آزمون آزمایشی

۳۶۰۲۶۲۲۰