دوره های تخصصی IELTS و TOEFL

دسترسی سریع:

برنامه کلاسی دوره تخصصی TOEFL iBT

فرایند شرکت درکلاس ها

Pre – TOEFL iBT Program

TOEFL iBT Program

برنامه کلاسی دوره تخصصی TOEFL iBT:

در بخش تخصصی تافل بسته به نتیجه آزمون تعیین سطح متقاضی یا مستقیما وارد دوره تخصصی TOEFL iBT می شود و یا بنا به نیاز و به تشخیص مسئول آموزشی موسسه تعدادی از دوره های پیش نیاز TOEFL iBT ( CIM. 1 – CIM. 4 ) را می بایست شرکت نماید. پس از دوره کامل تخصصی TOEFL iBT که فقط ۲ ماه به طول می انجامد، زبان آموز آمادگی کامل برای شرکت در آزمون اصلی را خواهد داشت. تعداد دوره های پیش نیاز TOEFL iBT فقط ۴ سطح است که بصورت فشرده برگزار می شود

همچنین این دوره با مدیریت و برنامه ریزی آقای دکتر حامد قائمی برگزار می شود


فرآیند شرکت در کلاسها

  1. شرکت در آزمون تعیین سطح(که با برگزاری آزمون مشابه اینترنتی ان با حجم کمتر اجرا خواهد شد ).
  2. اعلام نمرات.
  3. افرادی میتوانند در کلاسهای تافل شرکت نمایند که حداقل نمره ۳۰از ۱۲۰را کسب نمایند.
  4. بر اساس نمره کسب شده افراد قادر خواهند بود مهارتهای ارائه شده را انتخاب نمایند.

 

Pre - TOEFL iBT Program

 

Basic Skills for TOEFL iBT Listening


11 جلسه


Reading & Speaking


جزوه


10 جلسه


Grammar


جزوه


9 جلسه


Vocabulary

مشاوره آنلاین