تاریخ آزمون های اصلی آیلتس

 

تاریخ های برگزاری آزمون اصلی آیلتس در سال ۲۰۲۴

(و تاریخچه آزمون های برگزار شده)

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/11/23

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ارسطو)

1400/11/28

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/12/07

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ارسطو)

1400/12/12

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/12/23

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1401/10/29

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1401/11/22

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1401/12/30

مشهد

 

در حال حاضر آزمون های کاغذی و گروهی آیلتس در ایران برگزار نمی شود و صرفا آزمون های کامپیوتری یا CD IELTS در تهران برگزار می شود. اعتبار این آزمون هیچ تفاوتی با آزمون های کاغذی ندارد و در همه جای دنیا مورد پذیرش است.

این آزمون ها همه روزه و در سنتر های اصلی فقط در تهران برگزار میگردد. لازم به ذکر است ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس www.ielts.sanjesh.org انجام می شود.

مشاوره آنلاین