تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

همه روزه از ساعت 9 الی 14

شعبه جامی،بزرگمهر جنوبی 12/1