تاریخ شروع دوره های جدید

 

تاریخ شروع دوره های جدید آیلتس در سال ۱۴۰۲

این دوره ها توسط تیم اختصاصی موسسه که متشکل از مجرب ترین اساتید تخصصی آیلتس شهر مشهد می باشد، برگزار می شود. دوره ها به صورت فشرده و عادی در روزها و ساعت های مختلف از ایام هفته برگزار می گردد. هر مهارت به صورت جداگانه با استاد متخصص آن مهارت، تشکیل می شود.
این دوره ها به صورت منظم هر ماه برگزار می گردد.

آخرین دوره آمادگی آزمون آیلتس سال 1402

نام دوره

تاریخ شروع

نام استاد

روزهای دوره

ساعت

Reading

1402/11/15


استاد بخشایی

یکشنبه - سه شنبه

18 تا 20

Listening

1402/11/15


استاد شیبانی

یکشنبه - سه شنبه

18 تا 20

Speaking

1402/11/14

استاد اسدالله نژاد
-----------------
استاد حیدری

شنبه - چهارشنبه

18 تا 20

Writing

1402/11/14

دکتر رئیسی

شنبه - چهارشنبه

20 تا 22

مشاوره آنلاین