تاریخ شروع دوره های جدید

 

تاریخ شروع دوره های جدید آیلتس در سال ۱۴۰۰

این دوره ها توسط تیم اختصاصی موسسه که متشکل از مجرب ترین اساتید تخصصی آیلتس شهر مشهد می باشد، برگزار می شود. دوره ها به صورت فشرده و عادی در روزها و ساعت های مختلف از ایام هفته برگزار می گردد. هر مهارت به صورت جداگانه با استاد متخصص آن مهارت، تشکیل می شود.

این دوره ها به صورت منظم هر ماه برگزار می گردد.

نام دوره

تاریخ شروع

نام استاد

روزهای دوره

ساعت

Listening

1400/10/28

دکتر رئیسی
-----------------
استاد عزیزپور

یکشنبه - سه شنبه

18 تا 20

Reading

1400/10/28

استاد بخشایی

یکشنبه - سه شنبه

20 تا 22

Speaking

1400/10/11

استاد اسدالله نژاد
-----------------
استاد حیدری

شنبه - چهارشنبه

18 تا 20

Speaking

1400/11/16

استاد اسدالله نژاد
-----------------
استاد حیدری

شنبه - چهارشنبه

18 تا 20

Writing

1400/10/11

دکتر رئیسی
----------------
استاد صفوی

شنبه - چهارشنبه

20 تا 22

Writing

1400/11/16

دکتر رئیسی
----------------
استاد صفوی

شنبه - چهارشنبه

20 تا 22

مشاوره آنلاین