تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی آیلتس در سال ۱۴۰۱

(و تاریخچه آزمون های برگزار شده)

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Mashhad
Mock Academic /General

آزمایشی

1399/10/12

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad
Mock Academic /General

آزمایشی

1399/11/17

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad
Mock Academic /General

آزمایشی

1399/12/15

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad
Mock Academic /General

آزمایشی

1400/02/17

مشهد
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad - Mock General/Mock Academic

آزمایشی

1400/02/31

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1400/03/28

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1400/04/18

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1400/06/12

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1400/07/23

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1400/08/21

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1400/09/19

mashhad
(آیلتس کلاب شعبه 1)

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1400/10/17

هتل پردیسان / سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1400/11/16

برج سپید

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1400/12/13

هتل پردیسان / سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1401/02/09

هتل پردیسان / سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1401/03/13

هتل پردیسان / سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1401/04/24

هتل پردیسان / سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1401/05/21

هتل پردیسان / سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1401/06/24

هتل پردیسان / سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1401/07/28

هتل پردیسان / سالن امتحانات مرکز

  • کلیه آزمون های آزمایشی در این مرکز به همراه مشاوره رایگان و ارائه کارنامه برگزار می شود.
  • کلیه آزمون های آزمایشی با همکاری سنتر آیلتس در مشهد برگزار میشود.
  • تاریخ امتحان Speaking معمولا ۱ تا ۳ روز بعد یا قبل از امتحان کتبی می باشد که متعاقبا به اطلاع متقاضیان می رسد.
  • شرکت برای عموم آزاد است و محدودیت سنی وجود ندارد.
  • این امتحانات با ۹۰% مطابقت با شرایط آزمون اصلی برگزار می شود.
  • تصحیح این آزمون ها توسط مشاور آموزشی مرکز و با نظارت ممتحن رسمی آیلتس انجام می پذیرد.
  • نتایج آزمون عموما  ۴ تا ۵ روز پس از برگزاری از طریق دفتر موسسه اعلام می شود.
  • این آزمون ها با بالا ترین کیفیت و بهترین امکانات (از جمله هد ست وایرلس)  برگزار می شود.
  • آزمون در محل هتل پردیسان و سالن امتحانات موسسه آیلتس کلاب برگزار میگردد.

 

ثبت نام آنلاین آزمون های آزمایشی آیلتس کلاب


معرفی آزمون های آزمایشی آیلتس (MOCK test)
و برگزاری آن در مرکز زبان آیلتس کلاب

برگزاری آزمون آزمایشی آیلتس در هتل پردیسان مشهد – سالن امتحانات مرکز

مشاوره آنلاین