تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی آیلتس

(و تاریخچه آزمون های برگزار شده)

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/02/14

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/03/18

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/04/22

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/05/19

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/06/16

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/07/20

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/08/18

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/09/23

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/10/21

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/11/26

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1402/12/17

سالن امتحانات مرکز

Mashhad - Mock Academic /General

آزمایشی

1403/02/20

سالن امتحانات مرکز

 

آزمون های کامپیوتری ماک آیلتس
(CD Mock)

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

ثبت نام

هر روز هفته
(با هماهنگی دفتر)

09:30 الی 12:30
13:00 الی 16:00
17:00 الی 20:00

پرتال آزمون های آزمایشی آیلتس
(کاغذی و سی دی)

  • کلیه آزمون های آزمایشی در این مرکز به همراه مشاوره و ارائه کارنامه برگزار می شود.
  • کلیه آزمون های آزمایشی با همکاری سنتر ماک آیلتس در مشهد برگزار میشود.
  • امتحان شفاهی (Speaking test) همان روز آزمون، قبل یا بعد از آزمون برگزار میگردد.
  • شرکت برای عموم آزاد است و محدودیت سنی وجود ندارد.
  • این امتحانات با ۹۰% مطابقت با شرایط آزمون اصلی برگزار می شود.
  • تصحیح این آزمون ها توسط مشاور آموزشی مرکز و با نظارت ممتحن رسمی آیلتس انجام می پذیرد.
  • نتایج آزمون ۴ روز پس از برگزاری از طریق دفتر موسسه اعلام می شود.
  • این آزمون ها با بالا ترین کیفیت و بهترین امکانات (از جمله هد ست وایرلس)  برگزار می شود.
  • آزمون های گروهی در محل هتل پردیسان و سالن امتحانات موسسه آیلتس کلاب برگزار میگردد.

 

ثبت نام آنلاین آزمون های آزمایشی آیلتس کلاب


معرفی آزمون های آزمایشی آیلتس (MOCK test)
و برگزاری آن در مرکز زبان آیلتس کلاب

برگزاری آزمون آزمایشی آیلتس در هتل پردیسان مشهد – سالن امتحانات مرکز

مشاوره آنلاین