Collocations

Mistake collocations

Collocations

انگلیسی زبان ها چه لغاتی را کنار یکدیگر قرار می دهند؟!

Mistake collocations

commit a mistake: مرتکب اشتباه شدن

Example: They all commit similar mistakes.

Learn from mistakes: درس گرفتن از اشتباهات

Example: It is okay to make mistakes, as long as you learn from them

Admit a mistake: اعتراف به اشتباه

Example: When you commit a mistake, there are only three things you should ever do about it: Admit it, Learn from it, and Do not repeat it.

ارزیابی نمرات Writing و Speaking

ارزیابی نمرات Writing و Speaking

در این ویدئو به بررسی و ارزیابی نمرات Writing و Speaking پرداخته شده است.

مشاهده اطلاعات دوره های آمادگی آزمون آیلتس

ثبت نام در آزمون های آزمایشی آیلتس

تاریخ آزمون های آزمایشی آیلتس

تاریخ آزمون های اصلی آیلتس

an empty vessel makes much noise

an empty vessel makes much noise

در این ویدئو به توضیح در خصوص یکی از ضرب المثل های زبان انگلیسی پرداخته ایم. این اصطلاح یا ضرب المثل در زبان فارسی معادل طبل تو خالی بودن است که در زبان انگلیسی با عبارت an empty vessel makes much noise بیان می شود.

Collocations

Pride collocations

collocations

انگلیسی زبان ها چه لغاتی را کنار یکدیگر قرار می دهند؟!

Pride collocations

Swallow your pride – غرورت رو نادیده بگیر

She Swallowed her pride and called him.

Out of pride – از سر غرور

She refused their help out of pride.

Take (a) pride in Sth. – به چیزی بالیدن

She takes great pride in her work.

american-british

حروف اضافه در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

تفاوت استفاده از حروف اضافه در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

 

Other prepositions that may get switched include (American/British English):

۱) At / In
Example: I’m studying math in (British) college. / I’m studying math at (American) university.

۲) In / For
Example: I haven’t been there in (American) years! / I haven’t been there for (British) years!

۳) Through / To
    Example: I work Monday through (American) Friday. / I work Monday to (British) Friday.

american-british

تفاوت بیان رخداد گذشته در American English و British English

Americans Don’t Use the Present Perfect Tense as Much

Talking about the past is simple in American English grammar. Americans typically stick to the simple past tense to describe recent, completed actions.

American English: He ate his lunch.

American English: I went to the store.

However …

British speakers sometimes use the present perfect tense instead of the simple past in these cases.

The present perfect is constructed from the auxiliary verb “to have” followed by the past participle of the main verb.

British English: He has eaten his lunch.

British English: I have gone to the store.

american-british

تفاوت حالت افعال برای اسامی جمع یا مفرد

Plural or singular

An important difference between American and British English is the way they treat collective nouns

Take a look at the following examples :

A) British English: The staff (are) taking the days off

B) British English: the Committee (are) making the decision today

اسامی جمع در انگلیسی بریتانیایی با فعل جمع می‌آید.

As you see, British English usually treats collective nouns as plural nouns while American English almost always uses the singular subject_verb agreement with collective nouns

A) American English: the staff (is) taking the day off.

B) American English: The committee (is) making the decision today

در حالیکه در انگلیسی آمریکایی اسامی جمع با فعل مفرد همراه هستند.

american-british

تفاوت دو کلمه Judgment و Judgement

با عرض سلام خدمت زبان آموزان گرامی.

یکی از مباحثی که در خلال آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به اون پرداخته میشه، تفاوت American English و British English است. در این پست قصد داریم در خصوص کلمه ی Judgment | Judgement این مورد رو بررسی کنیم.

کلمه Judgement در انگلیسی British استفاده می شود و املاء آن در انگلیسی American به صورت Judgment است. اما در انگلیسی British ممکن است بسته به محتوا و نیاز از هر کدام استفاده کنند.

Judgement is the standard British English

Judgment is the standard American spelling

However, British English may use either depending on the context!

تفاوت Affect و Effect

تفاوت کلمات Affect و Effect

به نام خدا

سلام خدمت تمام زبان آموزان گرامی.

در این ویدئو به یکی از اشتباهات رایج در یادگیری زبان پرداخته ایم و تفاوت و اشتباه رایج میان دو کلمه ی Affect و Effect رو با همراهی استاد رضا سعیدی، یکی از اساتید برجسته مرکز تخصصی زبان انگلیسی آیلتس کلاب، بررسی کرده ایم.

مشاهده تاریخ دوره های جدید آیلتس

مشاهده تاریخ آزمون های آزمایشی آیلتس

ثبت نام در آزمون های آزمایشی آیلتس

مشاوره آنلاین