Pull Strings

Pull StringsPull Strings
پارتی بازی کردن

Example and description:

+ Francis pulled strings to get him out of trouble.
+ Samuels pulled strings to get her daughter a job in Mitchell’s office.
+ make use of one’s influence and contacts to gain an advantage unofficially or unfairly. “he tried to pull strings with people he knew to avoid being called up”.

مشاهده سایر ویدئوهای آموزشی در سایت موسسه ارسطو آیلتس کلاب
کانال آپارات موسسه ارسطو آیلتس کلاب

Take advantage of

عبارت Take advantage of


TAKE ADVANTAGE OF

This can have both a positive and a negative meaning, but in both it simply means to take an opportunity.

When its positive, its taking an opportunity, usually financial, that benefits everyone.

When its negative, it means to take an opportunity, but by using another person.

Positive examples:
You should take advantage of this 25% discount. At the party, she took advantage of the chance to meet new people.

Negative examples:
He’s always taking advantage of his mother when he does not have any money. She always says yes. The insurance company totally took advantage of us.

پادکست‌ British Council

پادکست‌ British Council : مجموعه‌ا‌ی عالی برای زبان‌آموزان

انجمن فرهنگی بریتانیا، مجموعه‌ا‌ی عالی برای زبان‌آموزان سطوح مبتدی و متوسطه آماده کرده است.درس‌های این مجموعه برخلاف پادکست‌های یادگیری دیگر طولانی است و حدود ۲۵ دقیقه زمان دارد.اگرچه این زمان برای یک جلسه مناسب است، اما خوبی ماجرا اینجاست که شما می‌توانید هر جا که می‌خواهید پادکست‌ها را متوقف کنید و بعدا در زمان دلخواه، ادامه آن را گوش کنید.

مجریان در هر نسخه با سناریو‌های متفاوتی شنونده را با خود همراه می‌کنند.این سناریوها موقعیت‌هایی هستند که مردم هر روز با آنها سروکار دارند و مجری‌ها آنها را به صورت دیالوگی اجرا می‌کنند.

پادکست‌ها در پاره‌ای از موضوعات، بحث‌های گسترده‌تری را نیز در بر دارند.نحوه‌ی اجرا بسیار پر جنب و جوش، شاد و جذاب است و انگلیسی تقریبا با سرعت نرمال صحبت می‌شود.عناصر کمک‌کننده‌ زیادی نیز برای یادگیری بهتر دروس وجود دارند که شنونده می‌تواند بعضی از آنها را قبل از شروع درس بخواند.

مشاوره آنلاین